σιβυλλαίνω

Α [Σίβυλλα]
προλέγω όσα πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, προφητεύω όπως η Σίβυλλα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • сибилла(Сивилла) — (иноск.) предвещательница; намек на древних Сибилл советниц богов, которых насчитывали около десяти Ср. Ленорман... предсказала молодому артиллерийскому поручику (Наполеону) по чертам ладони, что он выиграет не одно сражение... и удивит мир. Эта… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • сивилла — сибилла (Сивилла) (иноск.) предвещательница; намек на древних Сибилл советниц богов, которых насчитывали около десяти Ср. Ленорман... предсказала молодому артиллерийскому поручику (Наполеону) по чертам ладони, что он выиграет не одно сражение...… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Сибилла — Сиб(в)илла (иноск.) предвѣщательница намекъ на древнихъ Сибиллъ совѣтницъ боговъ, которыхъ насчитывали около десяти. Ср. Ленорманъ... предсказала молодому артиллерійскому поручику (Наполеону) по чертамъ ладони, что онъ выиграетъ не одно сраженіе …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.